Vỏ Giảm Âm Máy Phát Điện

Phụ Kiện

Vỏ Giảm Âm Máy Phát Điện

Vỏ được sản xuất đảm bảo giữ độ ồn đạt tiêu chuẩn môi trường và cung cấp đầy đủ không khí làm mát máy với nhiệt độ môi trường xung quanh cao đến 45-50 độ C.