AVR Máy Phát Điện

Vật Tư - Phụ Tùng

AVR Máy Phát Điện

Hệ thống kích từ dùng máy phát điện một chiều và các máy phát điện xoay chiều có vành góp và không vành góp xoay chiều dùng nguồn chỉnh lưu có điều khiển.

ARV
Mecc alte AVR