ARV Máy Phát: Thiết Bị Ổn Định Điện Áp [năm 2019]

AVR (viết tắt theo tiếng Anh: Automatic Voltage Regulator) : là hệ thống tự động điều khiển điện áp đầu cực máy phát điện thông qua tác động vào hệ thống kích từ của máy phát điện để đảm bảo điện áp tại đầu cực máy phát trong giới hạn cho phép =>> ổn định điện áp cho máy phát điện.Chat Facebook
0974215599