Bộ Hòa Lưới 3kW

Bộ hoà điện lưới năng lượng mặt trời.
Điện từ tấm pin năng lượng mặt trời, qua bộ hoà sẽ được cung cấp hoà vào lưới điện gia đình, cung cấp cho tải gia đình. Từ đó giảm được chi phí tiền điện .
Hệ thống chỉ hoạt động khi có nguồn lưới, nếu mất lưới hệ thống không cấp điện ra tải.
– Nếu mức năng lượng thu được > mức tiêu thụ thì bạn đang sử dụng 100% năng lượng từ mặt trời. Mức dư sẽ được hoà vào lưới, cung cấp cho các hộ tiêu thụ khác. Nếu lắp công tơ 2 chiều, bạn có thể bán điện dư thừa cho điện lực.
– Nếu mức năng lượng thu được < năng lượng cần tiêu thụ, thì sẽ dùng hết năng lượng thu được, phần thiếu sẽ lấy từ nguồn lưới.
– Hệ thống hoà không có tính lưu trữ, nếu cần lưu trữ cần phải lắp thêm hệ thống ắc quy và sạc solar.Chat Facebook
0974215599