Năng lượng gió là gì? Ứng dụng tại Việt Nam tới năm 2030

NĂNG LƯỢNG GIÓ LÀ GÌ?

Năng lượng gió là năng lượng thu được từ gió . 

Đây là một trong những nguồn năng lượng được khai thác lâu đời nhất bởi con người và ngày nay là nguồn năng lượng dày dạn và hiệu quả nhất trong tất cả các năng lượng tái tạo.

Gió là một nguồn năng lượng tái tạo sạch, miễn phí và có sẵn. 

Mỗi ngày, trên khắp thế giới, các tuabin gió đang thu giữ năng lượng của gió và chuyển đổi nó thành điện năng. Nguồn phát điện này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cách chúng ta cung cấp năng lượng cho thế giới của chúng ta.

 Gió được gây ra bởi sự nóng lên không đều của khí quyển bởi mặt trời, sự bất thường của bề mặt trái đất và sự quay của trái đất. 

Mô hình dòng chảy gió được điều chỉnh bởi địa hình trái đất, các vùng nước và lớp phủ thực vật. Luồng gió này, hay năng lượng chuyển động, khi được “thu hoạch” bởi các tuabin gió hiện đại, có thể được sử dụng để tạo ra điện.

Năng lượng gió được tạo ra như thế nào?

Thuật ngữ ” năng lượng gió ” được mô tả quá trình gió được sử dụng để tạo ra năng lượng cơ học hoặc điệnTua bin gió chuyển đổi động năng trong gió thành cơ năng. 

Năng lượng cơ học này có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ cụ thể (như nghiền hạt hoặc bơm nước) hoặc máy phát điện có thể chuyển đổi năng lượng cơ học này thành điện năng cho các gia đình, doanh nghiệp, trường học, và tương tự.

năng lượng gió việt nam

Năng lượng gió tại Việt Nam

Ngành công nghiệp năng lượng gió của Việt Nam vẫn còn chậm để cất cánh.

Việt Nam có kế hoạch sản xuất 800 megawatt năng lượng gió vào năm 2020 và 6.000 megawatt vào năm 2030.

Cả nước chỉ có 7 dự án năng lượng gió hoạt động với tổng công suất 190 megawatt.

Năng lượng gió rất phong phú ở nhiều vùng của Mỹ. Tài nguyên gió được đặc trưng bởi các lớp mật độ năng lượng gió , từ lớp 1 (thấp nhất) đến lớp 7 (cao nhất). Nguồn tài nguyên gió tốt (ví dụ, lớp 3 trở lên, trong đó có một tốc độ gió trung bình hàng năm ít nhất là 13 dặm một giờ) được tìm thấy ở nhiều địa phương. 

Tốc độ gió là một tính năng quan trọng của tài nguyên gió, bởi vì năng lượng trong gió tỷ lệ thuận với khối lập phương của tốc độ gió. Nói cách khác, một cơn gió mạnh hơn có nghĩa là nhiều sức mạnh hơn.

ứng dụng năng lượng gió

Ưu điểm và nhược điểm của năng lượng gió.

Năng lượng gió là một nguồn tài nguyên miễn phí, có thể tái tạo, do đó, cho dù ngày nay được sử dụng bao nhiêu, vẫn sẽ có cùng nguồn cung trong tương lai. Năng lượng gió cũng là một nguồn điện sạch, không gây ô nhiễm.

Không giống như các nhà máy điện thông thường, các nhà máy gió không thải ra chất gây ô nhiễm không khí hoặc khí nhà kính.

Lợi ích năng lượng gió

  • Năng lượng tái tạo
  • Vô tận
  • Không gây ô nhiễm
  • Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch
  • Giảm nhập khẩu năng lượng
  • Tạo ra sự giàu có và việc làm địa phương
  • Góp phần phát triển bền vững


Chat Facebook
0974215599